responsive

نقل

خواص نقل مربوط به خواص ترکیبات موجود در آن میباشد چراکه در فرآیند تولید نقل هیچ گونه فرآیند شیمیایی صورت نمیگیرد وترکیبات فقط تغییر شکل فیزیکی میدهند

responsive

حلوا

خواص نقل مربوط به خواص ترکیبات موجود در آن میباشد چراکه در فرآیند تولید نقل هیچ گونه فرآیند شیمیایی صورت نمیگیرد وترکیبات فقط تغییر شکل فیزیکی میدهند.

responsive

عرقیات

عرقيات يکي از پر مصرف ترين شکل هاي استفاده از گياهان است. از معمولي ترين خواص درماني عرقيات مي توان به خاصيت ضد درد، ضد ميکروب، ضد انگل، ضد قارچ، ضد اسپاسم و آنتي اکسيداني آنها اشاره کرد

نقل هما زیبایی, برند, اصالت شهرماست

و ما معتقدیم که نقل هما بی همتاست

! نقل هما